جهانی شدن با عدالت سازگار نیست
35 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه » تیر 1380 - شماره 16 (7 صفحه - از 32 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جان راولز بزرگ‏ترین متفکر لیبرال معاصر است که درباره عدالت سخن رانده است. جهانی شدن پدیده‏ای قهری است که ارزیابی آن ناممکن و نامعقول است؛ ولی محتوایی که از این راه در گستره جهانی نهادینه می‏شود، اقتصاد، سیاست و فرهنگ لیبرال است. بنابراین جهانی شدن هر چند به خودی خود می‏تواند در خدمت عدالت در تعریف راولز باشد، ولی در وضعیت فعلی آن، با اصول عدالت راولزی در تضاد است. گفت‏وگوی تمدن‏ها امید بیشتری را برای تحقق عدالت اجتماعی ایجاد خواهد کرد. فرض ما بر این است که جهانی شدن یک واقعیت است، نه پدیده‏ای موهوم؛ بنابراین شایسته است که از زوایای مختلف بدان نگریست و با رهیافت‏های مختلفِ جامعه‏شناختی، روان‏شناختی، فلسفی و... آن را مورد بررسی قرار داد. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جهانی شدن به طور نسبی به عدالت جهانی خواهد انجامید یا روندی است در جهت بی‏عدالتی جهانی؟ ادعای ما در این مقاله این است که جهانی شدن در وضعیت فعلی خود، روندی است در جهت رفع نیازهای بسیار تجملی و غیراولیه افراد، گروه‏ها و اندک دولت‏های بسیار پیشرفته این امر به بهای نادیده گرفتن نیازها، حتی نیازهای درجه اوّل افراد، گروه‏ها و ملت‏های بسیار زیادی است که به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در وضعیتی نامطلوب قرار دارند...