نظریه کنش ارتباطی (جهان زیست و سیستم) و نقد اجتماعی- سیاسی
38 بازدید
محل نشر: دانش سیاسی » پاییز و زمستان 1384 - شماره 2 (18 صفحه - از 149 تا 166)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد حوزه‏هاى مختلف جامعه مدرن با استخدام دو مفهوم«جهان زیست»و «سیستم»، از مؤلفه‏هاى جامعه‏شناختى نظریه کنش ارتباطى، مهم‏ترین تلاش فلسفى- اجتماعى هابرماس در دهه هفتاد میلادى است.استدلال این است که هر نظام اجتماعى به انسجام نیاز دارد و بدون آن با بحران روبه‏رو خواهد شد؛اما انسجام اجتماعى، نه صرفا برآیند الزامات سیستم که امرى زبانى-فرهنگى است.گسترش سیستم در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى چنین انسجامى را متزلزل کرده‏است.پیام مقاله این است که با تغییراتى در نظریه فوق جامعه ایران معاصر را نیز مى‏توان به شکلى انتقادى مطالعه کرد. کلیدواژه:کنش ارتباطى، جهان زیست، سیستم، جامعه، پول، قدرت